Rechtswissenschaft
30 Produkte (21 bis 30)
Hrsg. v. Helmut Siekmann. Bearb. v. Florian Becker, Christof Freimuth, Charlotte Gaitanides u.a.
2013. XIX, 1614 Seiten.
Leinen 269,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
ISBN 978-3-16-152060-0

Band III: Art. 83–146
Hrsg. v. Horst Dreier
Bearb. v. Hartmut Bauer, Rolf Gröschner, Georg Hermes u.a.
2. Auflage 2008. XLI, 2010 Seiten.
Leinen 209,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
ISBN 978-3-16-148235-9

Band II: Schuldrecht. Allgemeiner Teil. 1. Teilband: vor § 241 – § 304. 2. Teilband: §§ 305–432
Hrsg. v. Mathias Schmoeckel, Joachim Rückert u. Reinhard Zimmermann. Redaktion: Reinhard Zimmermann
2007. XXXIV, 2776 Seiten (2 Teilbände).
Leinen 399,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
ISBN 978-3-16-149376-8

Band I: Allgemeiner Teil §§ 1–240
Hrsg. v. Mathias Schmoeckel, Joachim Rückert u. Reinhard Zimmermann
2003. XXXVIII, 1121 Seiten.
Leinen 179,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
ISBN 978-3-16-147909-0