Rechtswissenschaft

Sandra Michelle Röseler

Yang, Lixin: Tort Liability Law of China. Transl. by Zhu Wang, Chunhua Dong. – Sramek: Wien 2018. XXXIII, 384 pp.

Jahrgang 84 () / Heft 3, S. 688-692 (5)
Publiziert 01.07.2020

3,50 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel PDF
Yang, Lixin: Tort Liability Law of China. Transl. by Zhu Wang, Chunhua Dong. – Sramek: Wien 2018. XXXIII, 384 pp.
Personen

Sandra Michelle Röseler Keine aktuellen Daten verfügbar.

Rezension zu

Die Rezension beschäftigt sich mit:

Yang, Lixin: Tort Liability Law of China. Transl. by Zhu Wang, Chunhua Dong. – Sramek: Wien 2018. XXXIII, 384 pp.